Newton City Probation & Parole – (KS)

201 E 6th St
Newton KS 67114
Phone: (316) 284-6057
Newton City Probation & Parole may provide probation and/or parole services in Newton, Kansas.